OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINE NAKON MIROVANJA I O UPISU IZBORNIH PREDMETA