Stručni skup Dani Crkvene glazbe ~INSTRUMENTALNA GLAZBA U LITURGIJI~ održat će se 18. i 19. listopada 2019. godine u prostorijama Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Vlaška 38.
Skup organiziraju Institut za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika i Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.
Prijave za stručni skup primaju se u Tajništvu Instituta do 17. listopada 2019. godine (el. pošta: icg@kbf.hr ili na tel.: 01/4890-411)

Dani crkvene glazbe 2019.

Plakat