Katedra crkvene povijesti organizirala je tri javna predavanja u sklopu predviđene tematske serije Katolička crkva i država u srednjem vijeku (socijalne i kulturne veze). Dana 29. studenog 2017. godine održana su dva predavanja u dvorani II Fakulteta. Prvo, s početkom u 11.30 sati, pod nazivom ”Hospitali i socijalno kršćanstvo u Hrvatskoj u srednjem vijeku” održala je dr. sc. Suzana Miljan zaposlena u Odsjeku za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Predavačica je prvo uvela studente u temu definiravši sam pojam hospital, a potom je prezentirala socijalnu komponentnu kršćanstva u srednjem vijeku kroz djelovanje hospitala.

Drugo predavanje, održano istog datuma u 12.20 sati, pod nazivom ”Toma Arhiđakon i njegovo doba” održala je dr. sc. Mirjana Matijević Sokol s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesorica je ukratko prikazala životni put Tome Arhiđakona, autora važnog izvora o hrvatskoj ranosrednjovjekovnoj povijesti. Potom je ukazala na neke momente nacionalne povijesti s naglaskom na važnu ulogu Katoličke crkve.

Treće je predavanje ”Istra – Crkva – glagoljica” održao dr. sc. Ivan Botica, djelatnik Staroslavenskog instituta u Zagrebu. Predavanje je održano 6. prosinca 2017. godine s početkom u 12.15 sati u dvorani II Fakulteta. Predavač je kroz povijesni razvoj Istre razjasnio njezinu nedvojbenu pripadnost Hrvatskoj, istaknuvši pritom važnu ulogu glagoljice te starocrkvenoslavenske liturgije.

Zahvaljujemo još jednom našim dragim gostima koji su upoznali studente s raznim temama nacionalne povijesti te prevažnom ulogom Katoličke crkve u socijalnom i kulturnom aspektu razvoja hrvatske nacije.

Katedra crkvene povijesti