U četvrtak, 1. listopada 2020. u 16 sati pozivaju se svi studenti Instituta za crkvenu glazbu na dogovor sa predavačima kolegija Orgulje.