Dogovor za nastavu iz kolegija Glasovir sa mr. art. Vesnom Šepat Kutnar održat će se u ponedjeljak, 4. listopada 2021. u 14,00 sati.