Svi studenti 2. godine studija Crkvene glazbe koji slušaju kolegij Harmonija 2 prvo predavanje imaju u utorak, 5. listopada 2021. u 14,00 sati.

Ivan Končić, mag. mus.