• Prvi dogovor za raspored sati iz predmeta ORGULJE (I-IV) i IMPROVIZACIJA (sve godine) bit će u PETAK, 4. 10. 2019. u 10h.
Milan Hibšer, mag. art.


• Prvi dogovor za raspored sati za sve predmeta koje predaju izv. prof. art. Kudrna i izv. prof. art. Zalović održat će se u utorak, 1. 10. 2019. u 12h. Na dogovor trebaju doći i svi studenti 1. godine.


• Nastava predmeta Zborno pjevanje u utorak, 1. 10. 2019. od 15,15 do 16,00 sati održat će se samo za studente 1. godine studija.
U četvrtak se nastava održava za sve studente.


Prof. mr. art. V. Čop će u prvom radnom tjednu održati nastavu prema rasporedu:

utorak, 01.10.
12:15 Polifona kompozicija I (3.god.)

srijeda, 02.10.
10:15 Harmonija II (2. god.)
12:15 Harmonija na klaviru II (2. god.)
13:15 Harmonija na klaviru I (1. god) * prvi sastanak i dogovor za raspodjelu studenata po grupama.