Ured za zaštitu zdravlja studenata izradio je Informator o zdravstvenoj zaštiti studenata namijenjen studentima kao pomoć pri pronalaženju zdravstvene zaštite u slučaju neodloživog zdravstvenog problema. 

Informator će biti dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu i nadopunjavan, po potrebi, novim podatcima.

Informator o zdravstvenoj zaštiti studenata

Informator je dostupan i na sljedećoj poveznici: https://www.kbf.unizg.hr/wp-content/uploads/2022/12/INFORMATOR-O-ZDR.-ZASTITI-STUDENATA-fin.-30112022.pdf