Odgoda Dana otvorenih vrata Katoličkog bogoslovnog fakulteta

, ,

S obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju sve aktivnosti vezane uz Dan otvorenih vrata Katoličkog bogoslovnog fakulteta do daljnjega su odgođene.

Sve promjene ćemo pravovremeno oglasiti na našoj internet stranici.

                                                                                                                                                   Doc. dr. sc. Ana Biočić