U četvrtak, 21. studenoga i u petak, 22. studenoga 2019. doc. dr. sc. Andrea Filić neće održati nastavu iz predmeta „Uvod u misterij Krista i povijest dogmi“. Nadoknada će biti u prosincu, prema dogovoru sa studentima.