Studenti druge godine integriranog preddiplomskog i diplomskog Filozofsko-teološkog studija i preddiplomskog studija Teološko-religijskih znanosti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posjetili su 20. studenog ove godine Arheološki muzej u Zagrebu u sklopu kolegija Povijest Crkve u Hrvata. Studenti su uz stalni postav imali priliku vidjeti novu izložbu Avari i Slaveni uz stručno vodstvo djelatnica Muzeja. Zahvaljujemo Fakultetu na financijskoj potpori i studentima na aktivnom sudjelovanju.

doc. dr. sc. Ana Biočić