,

Odgoda i nadoknada predavanja – doc. dr. sc. Tomislav Kovač

Zbog izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća u petak 1. lipnja 2018., predavanje iz predmeta Međureligijski dijalog odgađa se za petak 8. lipnja 2018. u 13.15 sati.