U srijedu 26. veljače 2020., doc. dr. sc. Denis Barić neće imati nastavu iz kolegija Crkvena kateheza.

Nadoknada će biti naknadno objavljena.