U četvrtak, 10. siječnja 2019. neće biti održan izborni predmet Ekleziologija svetog Augustina

Nadoknada će biti u ponedjeljak, 14. siječnja 2019. u 13 sati u dvorani VI.