U ponedjeljak, 24. travnja 2017. dr. sc. Suzana Vrhovski-Peran neće održati nastavu iz kolegija Pastoralno djelovanje u sredstvima društvenog priopćavanja.  Nadoknada će biti održana u dogovoru sa studentima.