Odgoda predavanja – Emanuel Maloča, prof.

,

Emanuel Maloča, prof., danas 24. studenoga 2022. godine neće održati predavanja iz predmeta Engleski jezik u akademske svrhe I. Nadokanda predavanja bit će dogovorena sa studentima.