Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu

,

ODLUKA REKTORA o izmjeni i dopuni Odluke – Produljenje roka za prijavu Rektorove nagrade