ODLUKA REKTORA o izmjeni i dopuni Odluke – Produljenje roka za prijavu Rektorove nagrade