Na temelju čl. 23. § 3. t. 6. Statuta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donosim

 

O D L U K U

o održavanju „Dekanskog roka“

 

I.

„Dekanski rok“ održat će se u ponedjeljak, 30. rujna 2019. god.

 

II.

Pravo prijave i polaganja ispita na „dekanskom roku“ imaju studenti koji trebaju položiti jedan (1) kolegij potreban za upis više godine ili razine studija odnosno završetak studija.

 

III.

„Dekanski rok“ nije predviđen za 4. izlazak na ispit – ispit pred Povjerenstvom.

 

IV.

Prijave studenata za izlazak na ispit u „Dekanskom roku“ traju do utorka, 24. rujna 2019. do 15.30 sati u Studentskoj referadi.

 

V.

Predmetni/a nastavnik/nastavnica odredit će, nakon zaprimljene obavijesti o prijavljenim studentima/studenticama, točan sat održavanja ispita do četvrtka, 26. rujna 2019. do 12.00 sati i obavijest o tome dostaviti u Tajništvo studija (I. kat, soba 107).

      

 

 

Dekanski rok_30.9.2019._Odluka Dekana