Predavanje obveznih kolegija u akad. god. 2019./2020. počinje u utorak, 1. listopada 2019. god., a predavanja obvezno-izbornih, izbornih kolegija i seminara u ponedjeljak, 7. listopada 2019. god. prema rasporedu predavanja.