Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu nositelj HRZZ projekta Egzegetski instrumentarij Novoga zavjeta (EGZEGETINSTR)

Hrvatska zaklada za znanost je odobrila financiranje projekta EGZEGETSKI INSTRUMENTARIJ NOVOGA ZAVJETA (EXEGETICAL INSTRUMENTS OF THE NEW TESTAMENT) (akronim EGZEGETINSTR). 

Razdoblje trajanja projekta je od 18. prosinca 2023. do 17. prosinca 2027. godine. Nositelj projekta je Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, a voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Taras Barščevski. Uz voditelja na projektu još sudjeluju: prof. dr. sc. Mario Cifrak, izv. prof. dr. sc. Božidar Mrakovčić, doc. dr. sc. Stipo Kljajić, doc. dr. sc.  Anđelo Maly, izv. prof. dr. sc. Arkadiusz Krasicki, izv. prof. dr. sc. Silvana Fužinato, dr. sc. Ivan Benaković, prof. dr. sc. Darko Tomašević, izv. prof. dr. sc. Dubravko Turalija, dr. sc. Tomislav Zečević, prof. dr. sc. Zrinka Jelaska i dr. sc. Nada Babić.  

Egzegetski instrumentarij Novoga zavjeta povezuje u jednu kompaktnu cjelinu najosnovnije i najpotrebnije alate znanstvene biblijske egzegeze:  

 • kritički tekst Novog zavjeta NA28/GNT5,  
 • gramatičku analizu grčkog teksta,  
 • novi interlinearni grčkohrvatski prijevod,  
 • novi grčko-hrvatski rječnik,  
 • konkordanciju Novog zavjeta,  
 • interlinearne grčko-hrvatske prijevode osam hrvatskih biblijskih prijevoda Novoga zavjeta:  
  • Biblija (Novi zavjet: Bonaventura Duda i Jerko Fućak, 2008. – Kršćanska sadašnjost); 
  • Novi Zavjet (Ljudevit Rupčić, 1999. – Kršćanska sadašnjost); 
  • Franjevačka Biblija (Novi zavjet u prijevodu Gracijana Raspudića, 2010. – Provincijalat hercegovačkih franjevaca); 
  • Biblija. Sveto Pismo Staroga i Novoga zavjeta u prijevodu Ivana Ev. Šarića (prvo izdanje: Sarajevo 1942.-1943.; popravljeno izdanje: 2014. – Hrvatsko biblijsko društvo) 
  • Sveto Pismo Staroga i Novoga uvita Matije Škarića (Beč, 1858. – 1861.); 
  • Sveto pismo Starog’ Zakona; Sveto pismo Novog’ zakona, Matije Petra Katančića (prvi hrvatski tiskani prijevod Biblije iz 1831. godine.; 1. popravljeno izdanje, 2016. – Hrvatsko biblijsko društvo); 
  • Bartol Kašić, Hrvatska biblija [Biblia sacra: versio illyrica, seu declaratio vulgatae editionis latinae, Bartholoaei Cassij Curictensis e Societate Iesu Professi, ac sacerdotis theologi, ex mandata Sacrae Congregationis de propag. fide, Anno 1625.; [Kroatische Bibel des Bartol Kašić] I ed. Rothe „. – Paderborn; München; Wien; Zürich: Schöningh, Biblia Slavica: Ser. 4; Südslavische Bibeln; Bd. 1, 1999., S. 681; Bd. 2, 2000., S. 453 
  • Hrvatski standardni prijevod Biblije (u procesu objavljivanja – Hrvatsko biblijsko društvo) 

 

Egzegetski instrumentarij Novoga zavjeta zamišljen je kao kompleksni alat, dostupan putem web preglednika, cilj kojega je učiniti razumljivijim grčki tekst Novoga zavjeta te omogućiti nova egzegetska i lingvistička istraživanja.