Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 24. svibnja 2017. održana je Skupština Društva bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (DBS-KBF / AMAC-FTC).

Skupštinu je otvorio i njome predsjedao predsjednik Društva, prof. dr. sc. Tonči Matulić. Po otvaranju skupa članove Društva pozdravio je dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i član Društva prof. dr. sc. Mario Cifrak izražavajući svoju radost zbog okupljanja i njegovanja uspostavljenih veza i poželio članovima Skupštine da se ugodno osjećaju te da dobro rade na dobrobit Društva i na slavu KBF-a.

Predsjednik Društva, prof. dr. sc. Tonči Matulić, dao je Godišnji izvještaj o radu Predsjednika i Upravnoga odbora Društva za 2016. godinu te Izvješće o radu Društva u 2017. godini do zasjedanja Skupštine, istaknuvši kako je od njegova osnutka učinjen nemali korak kako u ustrojenju Društva – koje je sada registrirano na civilnome i na kanonskom području, čime je pravni status Društva na oba područja pravno reguliran – a tako i u njegovu razvoju. Iznijevši sve bitne momente redovitoga rada Društva od njegova osnutka 9. lipnja 2016., istaknuo je i nastojanje da vijest o njegovu osnivanju dopre do što većega broja bivših studenata KBF-a Sveučilišta u Zagrebu te posljedičnoga proširenja članstva Društva.

Predsjednik Nadzornoga odbora Društva, prof. dr. sc. Josip Šalković, podnio je Skupštini Izvješće Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu među ostalim izvijestivši da se od Osnivačke skupštine Društva njegov rad odvijao u skladu s primjenom odredbi Statuta te da se materijalno-novčano poslovanje i korištenje imovine Društva odvijalo u skladu s propisima.

Uz donošenje odluka koje se odnose na redoviti rad Društva, Skupština je izabrala duhovnoga voditelja Društva, velečasnog gospodina Vladu Razuma. U svojemu obraćanju nazočnima vlč. Razum među ostalim je ukazao na potrebu da se bivši studenti osobno poznaju te da članovi Društva uzajamno poznaju svoje kvalitete i talente i izrazio nadu da će Društvo biti prepoznatljivo te da će težiti tomu da se osobni susreti i kvalitete njegovih članova povezuju i zrače bogatstvom života potrebnoga Crkvi.

Prvim počasnim članom Društva Skupština je ovom prilikom proglasila kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa i metropolitu zagrebačkog i velikog kancelara KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, koji je je podržao inicijativu osnivanja Društva te prepoznavši njegovu korist za Crkvu i Zagrebačku nadbiskupiju potvrdio njegov Statut na pet godina i dodijelio mu privatnu pravnu osobnost da bi ono kao privatno vjerničko društvo moglo djelovati na crkvenome području u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Zasjedanje Skupštine zaključeno je molitvom koju je predvodio vlč. Razum te blagoslovom mons. Marina Srakića, nadbiskupa đakovačkog i srijemskog u miru, člana Društva.