Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak, 15. prosinca 2017., održana je druga Skupština Društva bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini. Na sjednici kojom je predsjedao potpredsjednik Društva, doc. dr. sc. Denis Barić, sudjelovalo je dvadeset članova Društva.

Sjednica Skupštine započela je pozdravom Potpredsjednika Društva te molitvom koju je predvodio duhovni voditelj Društva, vlč. Vlado Razum.

Skupština je ovom prigodom prihvatila Izvješće o radu Upravnoga odbora i Društva u 2017. godini od prethodnoga zasjedanja Skupštine, Godišnji program rada za 2018. godinu kojim je definirala osnovne ciljeve Društva u predstojećoj godini i aktivnosti kroz koje će se oni ostvarivati te donijela Financijski plan za 2018. godinu. Također, naglasak je stavljen na obilježavanje Dana Društva koji će biti proslavljen 17. veljače 2018. godine, pri čemu su članovi Društva iznijeli neke konkretne prijedloge vezane uz taj događaj.

Društvo bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovano je u lipnju 2016. godine s prvenstvenim ciljem unapređivanja i pomaganja nastavnoga, znanstvenoga, umjetničkoga i stručnoga rada KBF-a te njegove afirmacije u zemlji i inozemstvu. Istom, članovi Društva pozvani su njegovati poštovanje, zahvalnost i odanost prema Fakultetu te promicati njegovu tradiciju. Društvo je član Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI UNIZG koji objedinjuje udruge bivših studenata sastavnicâ Sveučilišta u Zagrebu.

Danas Društvo broji 48 redovitih članova, jednoga podupirućeg i dva počasna člana.

Po završetku radnoga dijela sjednice Skupštine uslijedilo je prigodno akademsko druženje u prostorijama Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Vanda Kraft Soić