Orguljaška škola u Bolu na Braču 6. – 9. travnja 2021.

,

ORGULJAŠKA ŠKOLA U BOLU NA BRAČU 6. – 9. travnja 2021.

 

Organizatori: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Institut za crkvenu glazbu                                       

                              Dominikanski samostan  Bol

 

Pokrovitelji:   Hvarska biskupija

                             Centar za kulturu Bol

 

Predavači:      nastavnici Instituta za crkvenu glazbu KBF-a:

prof. art  mo. Miroslav Martinjak, izv. prof. art. Elizabeta Zalović, izv. prof. art. Mirta Kudrna

vanjski suradnici:

Vinko Karmelić, mag. mus. i Ivan Šćepanović, mag. mus.

 

Orguljaška škola osmišljena je kao izvannastavna aktivnost za studente Instituta za crkvenu glazbu KBF-a i srodnih visokoškolskih učilišta kao i za crkvene glazbenike i učenike, posebno s otoka Brača, Hvara i Visa kojih nemali broj svira orgulje.

Otok Brač izabran je kao mjesto održavanja Škole zbog velikog broja vrijednih i različitih orgulja (koje planiramo  vidjeti) na relativno malom prostoru. 

Dominikanski samostan je za potrebe ovog projekta dopustio korištenje orgulja u samostanskoj crkvi za vrijeme trajanja Orguljaške škole i jedne od dvorana u Samostanu za potrebe predavanja.  Za vrijeme trajanja Orguljaške  škole održat će se dva koncerta u samostanskoj crkvi Gospe od milosrđa na kojima će nastupiti polaznici Škole i predavači.

U planovima  je, ako ovaj projekt  zaživi, organizacija Međunarodne orguljaške škole već 2022. godine s eminentnim europskim glazbenicima za domaće i strane studente i učenike.

Smatramo da je takva inicijativa važna  za kvalitetnije obrazovanje prvenstveno crkvenih glazbenika te ima svoj pozitivni učinak i na lokalnu zajednicu, posebno u osvješćivanju za vrijednost iznimnih kulturnih i materijalnih dobara s kojima raspolaže, u odgoju kulturno angažiranih mladih naraštaja i razvijanju ljubavi prema umjetnosti kod djece i mladih.

Smještaj  profesora:   Dominikanski samostan

Smještaj polaznika:     White House Bol hostel, Ruđera Boškovića 5, Bol (do popunjavanja kapaciteta)

Cijena: 500 kn za 4 noćenja

Moguć dogovor za smještaj preko Centra za kulturu Bol (kontakt gđa. Ivana Bošković) centar.za.kulturu.bol@gmail.com

 

Kotizacija:                   100 kn (uplata po dolasku)

 

Obrazac prijave poslati na e-poštu: icg@kbf.unizg.hr

                       

 

Sve informacije kao i materijali za prijavu polaznika:

icg@kbf.unizg.hr,  www.kbf.unizg.hr, 091/57 47 523 ili 091/50 67 094.

 

Plakat

Raspored aktivnosti