U petak i subotu, 3. i 4. svibnja 2019. godine, održan je međunarodni projekt Studentskog zbora KBF-a  „Teologijada“, intelektualno–duhovni susret studenata teologije.

Sudionici Teologijade bili su studenti Franjevačke teologije iz Sarajeva, Teološkog fakulteta iz Ljubljane, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, Teološko–katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru, Područnog studija teologije u Rijeci, Filozofsko–teološkog instituta Družbe Isusove i  studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.

Teologijada nas je ujedinila, upoznala nas s mladim teolozima iz Hrvatske i inozemstva, pokazala nam nove perspektive i dala nam novi pogled na svijet i nove motivacije.

Teologijada 2020. održat će se u Đakovu!

Sanja Bobaš-Pupić, predsjednica Studentskog zbora KBF-a