Dr. sc. Ružica Bruvo iz Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu održat će informativni sastanak za studente Katoličkoga bogoslovnog fakulteta o mogućnostima odlaska na

Erasmus+ studentsku praksu u ponedjeljak, 13. svibnja u 12.15 sati u dvorani I. (014).

Panel predavanje