Pismo rektora – povodom Dana Sveučilišta u Zagrebu

 

Proslava Dana Sveučilišta u Zagrebu