U petak, 6. studenoga 2020. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Obilježja i specifični naglasci teološko-moralnog nauka blaženoga Vincenca Prennushija, biskupa i mučenika lic. theol. s. Ollge Dulaj pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Mislav Kutleša, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Franjo Podgorelec, predloženi mentor-član; prof. dr. sc. Mladen Parlov, vanjski član.

 

Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora imenovano je na XI. redovitoj sjednici, održanoj dana 25. rujna 2020. godine, pod točkom V/6 Dnevnoga reda.

 

Obavijest o obrani