U četvrtak, 5. studenoga 2020. godine, s početkom u 10.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Politička teologija 20. stoljeća: Carl Schmitt i Johann Baptist Metz lic. theol. Mirka Vlka pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač, predsjednica; prof. dr. sc. Ivica Raguž, mentor-vanjski član te izv. prof. dr. sc. Alojz Ćubelić, član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na XI. redovitoj sjednici, održanoj dana 25. rujna 2020. godine.

Obavijest o obrani doktorata