Predavanja obveznih kolegija u akad. god. 2020./2021. počinju u četvrtak 1. listopada 2020.,

a izbornih kolegija i seminara u ponedjeljak 12. listopada 2020., prema rasporedu predavanja.