Sveučilište u Zagrebu donijelo je Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita koji regulira način postupanja Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu u slučaju zaprimanja zahtjeva za donošenje preporuke za prilagodbu nastavnoga procesa i polaganja ispita. 

Zahtjev mogu podnijeti studenti koji imaju:

• oštećenje senzoričkih funkcija (vid, sluh)
• specifične teškoće u učenju, oštećenje jezičnih, glasovnih i govornih funkcija
• oštećenje živčano-mišićno-koštanih funkcija i funkcija povezanih s pokretom
• oštećenje organa i organskih sustava (uključuje sve organske sustave)
• kronične bolesti
• poremećaje u ponašanju i oštećenja mentalnoga zdravlja
• višestruka oštećenja

Više u prilogu: 

Postupnik donošenja preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita