Mole se navedene studentice i studenti da najkasnije do 15. listopada 2017.

osobno preuzmu studentske iskaznice u Studentskoj referadi.

                                                                                                                          
Kristina Dolić
Marija Domaćinović
Elizabeta Grgić
Rene Borna Gržin
Kristina Horvat
Ines Hustić
Josipa Jakić
Antonia Jurinec
Mihaela Kenđel
Mateo Klasić
Ante Kuraja
Mislav Lucić
Gabriela Mikulić
Ivana Milas
Marija Mišković
Natalija Piškorić
Ana Prusac
Marko Ratkajec
Ivan Repac
Theo Romaj
Tomislav Sabađija
Tomislav Torbar
Domagoj Vincelj
Valentino Žlabur