Iznimno se produljuje rok za prijavu na Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak (SMS), programske zemlje (EU-KA103) za zimski semestar ak. god. 2021./22. do danas, 26. ožujka (petak), do 14 sati.