Ime: Silvija

Prezime: Migles

Titula: izv. prof. dr. sc.

e-mail adresa: silvija.migles@kbf.unizg.hr; silvija.migles@gmail.com

Telefon/mobitel: + 385 1 4890 439

CROSBI: Silvija Migles

Google Scholar

Životopis:

Rođena u Varaždinu 31. svibnja 1978. godine. Osnovnu školu pohađala je u Remetincu i Novom Marofu, a maturirala je u Čakovcu. Na Filozofsko-teološkom studiju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KBF) diplomirala je 2003. godine. U razdoblju od 2001. do 2005. poučavala je katolički vjeronauk i aktivno sudjelovala u pastoralno-katehetskom radu. Poslijediplomski studij na KBF-u, specijalizaciju u moralnoj teologiji, upisala je akad. god. 2002./2003. Magistrirala je 2008. godine, a 2011. godine obranila je doktorsku disertaciju s naslovom Teološka misao Marijana Valkovića u razvoju crkvenog i društvenog života u Hrvatskoj.

 Pri Katedri socijalnog nauka Crkve KBF-a je asistentica od 2005. do 2011. godine, a viša asistentica od 2011. do 2015. godine. Sudjelovala je u znanstveno-istraživačkim projektima prof. dr. sc. Stjepana Balobana: “Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu” (0203007) i “Supsidijarnost u hrvatskom društvu” (203-1941533-0732). U znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 22. travnja 2015. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice 9. rujna 2020. godine. 

Od 2016. godine suradnica je na znanstveno-istraživačkom projektu “Europsko istraživanje vrednota” (EVS-2017.). Od 2018. godine sudjeluje u međunarodnom programu promicanja socijalnog nauka Crkve, čiji nositelj je Faculty of Social Sciences (FASS), Pontifical University of St Thomas – Angelicum. Od 2019. godine članica je Upravnog vijeća Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije. Članica je društva Societas ethica. European society for research in ethics.

Kontinuirano sudjeluje u izvođenju nastave i mentorica je više završih i diplomskih radova. Na znanstvenim skupovima u domovini i inozemstvu sudjeluje s predavanjima iz socijalno-etičkog područja pod interdisciplinarnim vidom. 

Nastava:

Katolički bogoslovni fakultet – Filozofsko-teološki studij:

Obvezni predmet: Teološka socijalna etika

Obvezno-izborni seminar: Uloga žene u Crkvi i društvu

Institut religijskih znanosti – studij Teološko-religijskih znanosti:

Obvezni predmet: Socijalni nauk Crkve

Obvezno-izborni predmet: Socijalni nauk Crkve u životu vjernika laika

Obvezno-izborni predmet: Socijalni nauk Crkve u vjeronaučnoj nastavi i katehezi

Obvezno-izborni seminar: Uloga žene u Crkvi i društvu

Obvezno-izborni seminar: Odgoj za solidarni humanizam i kulturu dijaloga

Objavljena knjiga: 

 • Silvija MIGLES, Teološka misao Marijana Valkovića u crkvenom i društvenom životu u Hrvatskoj, Disertacija, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2013.

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

 • Gordan ČRPIĆ – Silvija MIGLES, Ozračje povjerenja i orijentacija na opće dobro: kontekst supsidijarnog djelovanja u hrvatskom društvu, u: Bogoslovska smotra, 81 (2012.) 4, 875-912.
 • Silvija MIGLES, Interdisciplinarni dijalog i socijalni nauk Crkve, u: Bogoslovska smotra, 88 (2013.) 1, 15-35.
 • Silvija MIGLES, “The Ecstasy of Action and Life”, u: Disputatio philosophica, 16 (2015.) 1, 143-158.
 • Silvija MIGLES, Socijalni nauk Crkve – mogućnost plodonosne suradnje. Socijalna dimenzija vjere u ekumenskom dijalogu, u: Edinost in dialog, 70 (2015.) 1-2, 13-27.
 • Silvija MIGLES, Žene i muškarci u Crkvi: mogućnost ostvarenja istinske komunikacije i suradnje, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 3, 531-543.
 • Silvija MIGLES, Temelji moralno-etičke i socijalne izgradnje čovjeka i društva, u: Crkva u svijetu, 53 (2018.) 4, 602-626.
 • Stjepan BALOBAN – Marijana KOMPES – Silvija MIGLES, Kriza solidarnosti i desolidarizacija u hrvatskom društvu, u: Bogoslovska smotra, 89 (2019.) 2, 355-384.
 • Stjepan BALOBAN – Silvija MIGLES, Socijalni nauk Crkve: crkveno učiteljstvo i teologija, u: Josip ŠIMUNOVIĆ – Silvija MIGLES (ur.), Uzvjerovah, zato besjedim (2 Kor 4,13). Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipa Balobana povodom 70. godine života, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2019., 409-429.
 • Silvija MIGLES, Preserving Climate through Dialogue, u: Bogoslovska smotra, 89 (2019.) 5, 1025-1039.
 • Stjepan BALOBAN – Gordan ČRPIĆ – Silvija MIGLES, Supsidijarni razvoj hrvatskoga društva: mogućnosti i poteškoće, u: Bogoslovska smotra, 89 (2019.) 2, 443-468.
 • Silvija MIGLES, Subsidiarity as an Opportunity and a Duty, u: Helen ALFORD OP – Marina RUSSO (ur.), In a Different Voice. Reflections on Catholic Social Thought from and for Europe, Rome, 2020., 107-130.