Nastavu klavira koja se prema rasporedu treba održati 15. i 16. ožujka 2018., profesorica klavira Konstilija Nikolić Markota održat će 26. i 27. ožujka 2018. od 12.00 do 17.00 sati.