Rad čitaonice u Knjižnici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u uvjetima epidemije COVID-19

,

U Knjižnici KBF-a će od 1. lipnja 2020. godine biti omogućen rad u čitaonici od 9.00 do 14.00 sati, uz pridržavanje sljedećih mjera:

  1. Najveći broj korisnika koji može istovremeno boraviti u čitaonici je 15.
  2. Korisnik u prostoru knjižnice/čitaonice mora koristiti zaštitna sredstva i provoditi obveznu dezinfekciju ruku. Prije dolaska u knjižnicu korisnik mora osigurati zaštitnu masku, a preporučuje se koristiti i zaštitne rukavice. Korisnik je dužan zaštitnu masku nositi tijekom čitavog boravka u čitaonici tako da zaštitna maska u potpunosti prekriva nos i usta, a ruke dezinficirati i pridržavati se općih uputa za higijenu ruku i pravilno postupanje prilikom kašljanja i kihanja.
  3. Ne preporučuje se duže zadržavanje korisnika u prostoru info-pulta. 
  4. Nakon što u čitaonicu uđe maksimalno dozvoljen broj korisnika, daljnji su ulasci mogući tek kad netko od korisnika napusti čitaonicu.
  5. Vlastiti materijali koje korisnik unosi u prostor kako bi ih koristio u čitaonici (knjige, skripte i sl.), moraju biti omotani u plastični omot i dezinficirani na ulasku u knjižnicu/čitaonicu.
  6. Građa knjižnice koju korisnik koristi više dana u prostoru čitaonice odlaže se u posebnu vrećicu označenu korisnikovim podacima te mu se prilikom nastavka korištenja predaje u toj vrećici.
  7. Vraćena građa odvozi se u prethodno pripremljen prostor u knjižnici – izdvojenu prostoriju za dezinfekciju i karantenu.
  8. Nakon zatvaranja, čitaonica se prozračuje, čisti i dezinficira (sve površine i oprema).

Na biblio@kbf.hr možete i dalje slati upite vezano za članke u časopisima, zbornicima radova, bazama podataka ili poglavlja u knjigama.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 Voditeljica Knjižnice

   Vlatka Božičević,

                                              dipl. kateheta i dipl. knjižničar