Ljetni ispitni rok akad. god. 2019./2020. – Upute

, ,

Upute o provedbi ispita u ljetnom ispitnom roku

 • Za svaki predmet ispiti se provode na daljinu i u kontaktnom obliku u zgradi Fakulteta.
 • Kako bi se svima zajamčile iste mogućosti polaganja ispita, studenti slobodno biraju žele li ispit polagati na daljinu ili na Fakultetu.
 • Preporuča se da svi ispiti budu usmeni. Budući da tijekom semestra nije bilo moguće održavati uobičajen kontakt sa studentima, preporuča se da se ispiti održe usmenim putem kako bi se taj kontakt ostvario barem tijekom ispita.
 • Prije početka ljetnog ispitnog roka svaki bi nastavnik trebao javiti u Tajništvo studija, najkasnije do 3. lipnja 2020., hoće li ispit biti pisani ili usmeni.
 • Ispiti se provode u definiranim terminima ispita. Nastavnik, u pravilu, istoga dana provodi ispit na daljinu i u kontaktnom obliku.
 • Ispite, bilo na daljinu bilo u kontaktnom obliku, studenti trebaju prethodno prijaviti ili odjaviti kroz ISVU sustav, sukladno uobičajenim pravilima i postupku za prijavu i odjavu ispita.
 • Za svaki ispitni termin studenti, nakon što se prijave u ISVU sustav, dva dana prije ispitnoga roka javljaju (e-poštom ili u Merlin ili na neki drugi način dogovoren s predmetnim nastavnikom) nastavniku planiraju li ispit polagati online ili u kontaktnom obliku.
 • 24 sata prije održavanja ispita nastavnik javlja svim studentima koji su se prijavili na ispitni rok raspored polaganja ispita (online i kontaktni). Za ispitni rok kada nema prijavljenih studenata za kontaktni ispit, mole se nastavnici da jave u Tajništvo studija da će se ispit održavati samo online.
 • Ispiti će se održavati na daljinu (online) putem raspoloživih platformi za udaljeno učenje.

 

Provođenje usmenog ispita na daljinu ili u kontaktnom obliku

 • Za usmene ispite koji se održavaju na daljinu vrijede ista pravila kao i za ispite koji se održavaju fizički na Fakultetu. Ispiti se provode u terminima ispita koji su određeni početkom akademske godine i koji su unijeti u ISVU. Preporuča se da se usmeni ispiti održavaju u manjim grupama (najmanje dva, a najviše četiri), raspored grupa potrebno je objaviti studentima najkasnije 24h prije samog ispita.
 • Prilikom provođenja usmenih ispita na daljinu, na umu valja imati sljedeće: Na početku ispita potrebno je uspostaviti video vezu te provjeriti funkcionalnost kamere i mikrofona (zvuk). Preporuča se da studenti nastavnicima daju brojeve telefona na koje ih se može kontaktirati u slučaju da tijekom ispita dođe do tehničkih poteškoća i prekida ispita.
 • Ako se usmeni ispiti provode na Fakultetu potrebno je tijekom ispita osigurati potrebnu fizičku distancu.

 

Provođenje pismenog ispita na daljinu ili u kontaktnom obliku

 • Za pismene ispite koji se održavaju na daljinu vrijede ista pravila kao i za ispite koji se održavaju izravno na Fakultetu. Ispiti se provode u terminima ispita koji su određeni početkom akademske godine i koji su unijeti u ISVU.
 • Ako se pisani ispiti provode na Fakultetu potrebno je tijekom pisanja ispita osigurati potrebnu fizičku distancu.
 • Kada se ispit provodi na daljinu, studenti su dužni pisati ispit u potpunosti samostalno i nije dopuštena bilo kakva komunikacija s drugim osobama na bilo koji način za vrijeme trajanja ispita. Svaki oblik nedopuštenog ili neetičnog ponašanja bit će sankcioniran.

Provođenje komisijskih i diplomskih ispita

 • Komisijski i diplomski ispiti provode se u zgradi Fakulteta. Prijava i održavanje ispita provode se na do sada uobičajen način.

 

Prof. dr. sc. Mario Cifrak, dekan, v.r.