Raspored predavanja Licencijatskoga i doktorskog studija teologije 5. – 7. ožujka 2020. godine