S radom započeo Ured za psihološku pomoć i zaštitu mentalnog zdravlja Sveučilišta u Zagrebu

, , , , ,

 Prostor Ureda za psihološku podršku i zaštitu mentalnog zdravlja studenata i djelatnika Sveučilišta u Zagrebu je opremljen i funkcionalan. U skladu s Odlukom o osnivanju Ureda, djelatnici se mogu javiti ako imaju potrebu za razgovorom (tretman, dijagnostika i sl.), licem-u-lice (Savska cesta 25, Studentski centar, Objekt C, prvi kat) ili online (moguć dogovor termina i iza 15h).

Rad sa psihologom je u potpunosti povjerljiv (profesionalna tajna) te niti jedna informacija o identitetu djelatnika Sveučilišta, temi i sadržaju razgovora – u skladu sa Zakonom o psihološkoj djelatnosti [NN 98/2019] i Kodeksom etike psihološke djelatnosti [NN 13/2005] neće biti dostupna nikome osim djelatniku (koji s njima upravljaju u potpunosti) i psihologu.

Djelatnici se za termin mogu naručili putem e-maila ili mobitela.

Kontakt: 
e-mail: bozidar.niksa.tarabic@unizg.hr; bozidar.niksa.tarabic@gmail.com;
Tel.: +385(1)4564-216 /  +385(91)5085-359