Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova nudi za 2021. god.  mogućnost sufinanciranja razmjene istraživača, docenata, eksperata i djelatnika u kulturi, u svrhu poticanja bilateralne suradnje na područjima zajedničkog interesa, posebice između sveučilišta i istraživačkih centara.

Bitan uvjet za pristup ovom programu je postojanje službenog poziva upućenog od strane nekog talijanskog, odnosno hrvatskog sveučilišta ili kulturne ustanove u svrhu stručnog i  istraživačkog rada.

Detaljnije informacije o postupku prijave dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.