Predstojnik Instituta za crkvenu glazbu “Albe Vikaković” prof. dr. sc. Ante Crnčević održat će susret sa svim studentima Instituta za crkvenu glazbu u srijedu, 4. listopada 2017. godine, u 9,15 sati u dv. 309.