Predavanja obveznih kolegija u akad. god. 2017./2018. počinju u ponedjeljak, 2. listopada 2017. a predavanja izbornih kolegija i seminara u ponedjeljak, 9. listopada 2017. prema rasporedu predavanja.