Knjiga prof. dr. sc. Tončija Matulića, Metamorfoze kulture. Teološko prepoznavanje znakova vremena u ozračju znanstveno-tehničke civilizacije, kojoj je u travnju 2009. godine dodijeljena prestižna nagrada “Hrvatska knjiga godine” za 2008. godinu i koja je do danas doživjela nekoliko izdanja u Glasu koncila, prevedena je na engleski jezik te nedavno objavljena u izdanju njemačke izdavačke kuće LIT Verlag, poznatoj po svojem interdisciplinarnom i internacionalnom usmjerenju, pod naslovom Metamorphoses of Culture. A Theological Discernment of the Signs of the Times against the Backdrop of Scientific-Technical Civilisation.