Uputa o postupanju Rektora Sveučilišta u Zagrebu vezano uz pogoršanje epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom.