Započeo Program cjeloživotnog obrazovanja KBF-a: Teološko-katehetsko doškolovanje za vjerski odgoj djece predškolske dobi

,

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u subotu 26. studenoga 2022. započeo je program Teološko-katehetskog doškolovanja za vjerski odgoj djece predškolske dobi. Prva generacija polaznika upisala je navedeni program u akad. god. 2001./2002., dok su u akad. god. 2022./23., u sedmoj generaciji polaznika, program upisale 23 odgojiteljice koje rade u katoličkim, državnim i privatnim dječjim vrtićima na području Zagrebačke nadbiskupije i Varaždinske biskupije.

 Na početku susreta nazočnim je odgojiteljicama svoju pozdravnu riječ dobrodošlice uputio prof. dr. sc. Josip Šimunović, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaželjevši odgojiteljicama sretan i blagoslovljen početak doškolovanja u privremenim prostorima KBF-a u Zagrebu, u Voćarskoj 106.

U ime Instituta religijskih znanosti na kojem se izvodi Program teološko-katehetskog doškolovanja, nazočnim je odgojiteljicama srdačnu dobrodošlicu zaželio izv. prof. dr. sc. Denis Barić, predstojnik Instituta. Posebnu pozornost pritom je ukazao na motivacijske razgovore koji su vođeni s odgojiteljicama neposredno pred početak upisa programa teološko-katehetskog doškolovanja, a tijekom kojih je zamijetio veliki entuzijazam i želju odgojiteljica za pohađanjem navedenoga programa. »Vjerujem da će vam iskazana motivacija«, istaknuo je predstojnik Barić, »biti izvor snage u pohađanju i uspješnom završetku navedenoga programa, kako biste potom stečena znanja i iskustva mogle primijeniti u svom životu i u radu s djecom predškolske dobi.«

Pozdravima se također pridružila i doc. dr. sc. Kata s. Amabilis Jurić, koordinatorica nastavnog programa doškolovanja s kratkim uvodnim predavanjem i važnim napomenama. Među ostalim, naglasila je da je riječ o programu za stručno osposobljavanje odnosno usavršavanje predškolskih odgojitelja i odgojiteljica koji već imaju stručnu spremu utvrđenu propisima Republike Hrvatske, ali im nedostaje teološko-katehetska i didaktičko-metodička izobrazba u vjerskom odgoju za tu dob. Također je podsjetila da svoje utemeljenje navedeni program doškolovanja ima u Ugovorima između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture, te u provedbenom Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama, sklopljenom između Vlade RH i HBK.

Nakon odslušanih predavanja i polaganja ispita polaznice će biti osposobljene za poučavanje i odgoj u vjeri u predškolskim ustanovama te o tome dobiti potvrdnicu. Na temelju potvrdnice o završenom doškolovanju dijecezanski biskup dodjeljuje kanonski mandat (missio canonica) s kojim će odgojiteljice i službeno provoditi vjerski odgoj u predškolskoj ustanovi u kojima su zaposlene.

 

Doc. dr. sc. Kata s. Amabilis Jurić,

koordinatorica Programa doškolovanja