U izdanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kršćanske sadašnjosti d.o.o., iz tiska je izašao Zbornik radova pod nazivom »Nastavničke kompetencije«, a kojega su uredili prof. dr. sc. Blaženka s.Valentina Mandarić, prof. dr. sc. Ružica Razum i doc. dr. sc. Denis Barić s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik na 198 stranica donosi radove sa Znanstvenoga simpozija o nastavničkim kompetencijama kojega je organizirala Katedra religijske pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u prosincu 2017. godine. Autori iz područja pedagogije, komunikologije, jezikoslovlja i teologije, u svojim člancima obrađuju niz kompetencija koje se danas zahtijevaju od nastavnika u odgojno-obrazovnome radu s djecom i mladima, s posebnim naglaskom na profesiju nastavnika-vjeroučitelja i predmet katoličkoga vjeronauka.

U tom smislu, Anton Tamarut progovara o antropološkom pristupu u nastavnome procesu; Tonči Matulić o teološkim kompetencijama; Taras Barščevski o biblijskim kompetencijama vjeroučitelja; Jasna Šego o jezičnim kompetencijama nastavnika u kontekstu suvremene škole; Krunoslav Novak o medijskim kompetencijama; David Kraner – Janez Vodičar o vplivu komuniciranja na učenje: mladostnik in njegovo okolje; Denis Barić – Ružica Razum o inicijalnom obrazovanju nastavnika vjeronauka na visokim teološkim učilištima u Republici Hrvatskoj; Blaženka Valentina Mandarić – Gordana Barudžija o cjeloživotnom učenju i nastavničkim kompetencijama; Ivanka Petrović o značenju supervizije u razvoju profesionalnih kompetencija vjeroučitelja; te naposljetku, Josip Šimunović o stažiranju i stručnom ispitu kao vrjednovanju izlaznih nastavničkih kompetencija.

Recenzenti Zbornika su: prof. dr. sc. Josip Burušić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu i doc. dr. sc. Silvija Migles s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.