350 godina Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Dekan prof. dr. Tomislav Janko Šagi-Bunić piše 1969. u Bogoslovskoj smotri: “Ove godine pada za našu ustanovu veoma značajna obljetnica koju je vrijedno ili upravo dužnost proslaviti: 300. godišnjica javnopravnog utemeljenja početaka akademske teološke nastave u Zagrebu”. … “Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, čuva, naime, kao ustanova nepretrgnuti kontinuitet s akademijom koju su zagrebački Isusovci, na zakladi što ju je stvorio veliki prepošt zagrebačkog Prvostolnog kaptola Nikola Dijanešević, osnovali u svome kolegiju u Zagrebu u godinama 1662-1666 te kojoj je ugarsko-hrvatski kralj i izabrani rimski car Leopold I diplomom od 23. IX. 1669. podijelio sva prava i povlastice što su ih tada imale druge akademije i sveučilišta na području njegova suvereniteta”.

2019. naš KBF slavi 350. godišnjicu.

 

  1. ožujka 1869. je Hrvatski sabor na inicijativu biskupa Josipa Jurja Strossmayera izglasao zakonski članak „ob utemeljenju sveučilišta u glavnom gradu Zagrebu“, kojim se „Vladi zemaljskoj nalaže, da učini shodne korake, da se nadbiskupski licej zagrebački preustroji u fakultet teologijski“. I od tada je prošlo 150 godina.

 

Fakultetsko vijeće je na svojoj III. redovitoj sjednici održanoj 21. prosinca 2018. donijelo odluku o obilježavanju ovoga visokog jubileja i prihvatilo da se to odvija kroz sljedeća događanja:

1.) Dan Društva bivših studenata KBF-a – 12. veljače 2019.

2.) Dan Fakulteta – 11. ožujka 2019.

3.) Dies theologicus – 8. svibnja 2019. – Tema: Veritatis gaudium

4.) Te Deum – svečana euharistija koju predvodi Veliki kancelar kard. Josip Bozanić

5.) Predstavljanje monografije KBF-a – 23. rujna 2019.

Prigodna izložba bit će postavljena u prostorima zgrade Fakulteta.

 

Film o povijesnom razvoju Sveučilišta u Zagrebu i Katoličkom bogoslovnom fakultetu kao njegovoj sastavnici možete vidjeti ovdje:

Sveučilište u Zagrebu – Dokumentarni film o povijesnom razvoju

Sveučilišni Zagreb – Katolički bogoslovni fakultet