KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 251-82/27-19-176
Zagreb, 17. rujna 2019.

Na temelju Pravilnika o stalnom i dopunskom usavršavanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i odluke Fakultetskog vijeća od 12. srpnja 2019. god.

Sveučilište u Zagrebu
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ
za upis na program cjeloživotnoga obrazovanja »Liturgijska glazbena kultura«
u akademskoj godini 2019./2020.

Program je namijenjen osobama koje imaju neko znanje i vještine u glazbi, a žele steći više znanja o liturgijskoj glazbi te steći potrebne vještine za liturgijsko sviranje i za vođenje župnih i drugih pjevačkih zborova u župnoj zajednici.
Program traje dvije godine i osmišljen u obliku nastave i vježbi, u sedam predmeta: Osnove liturgijske teologije; Glazbeno oblikovanje liturgijskih slavlja; Solfeggio; Liturgijsko sviranje; Harmonija; Liturgijsko pjevanje i dirigiranje; Orgulje.
Uvjeti za upis: Stečene osnovne glazbene vještine; motivacijsko obrazloženje.
Glazbene vještine koje se traže kao uvjet za upis provjeravaju se razredbenim ispitom: provjera sluha i glazbene teorije; sviranje prema pripremljenim materijalima (klavir ili orgulje).
Broj polaznika: 20.
Iznos školarine: 3.000,00 kuna po godini.

Održavanje nastave: Nastava je organizirana u 15 vikenda tijekom akademske godine (petkom navečer i subotom prijepodne; 120 nastavnih sati). Nastava započinje u subotu 26. listopada 2019., a završava u subotu 6. lipnja 2020. Ostali termini studijskih susreta bit će kako slijedi: 8.-9. studenoga; 22.-23. studenoga, 6.-7. prosinca 2019.; 17.-18. siječnja, 31. siječnja – 1. veljače, 14.-15. veljače, 28.-29. veljače, 6.-7. ožujka, 13.-14. ožujka, 27.-28. ožujka, 24.-25. travnja, 8.-9. svibnja, 22.-23. svibnja, 5.-6. lipnja 2020. god.

Svi kandidati prilažu:
• Prijavnicu (preuzeti ovdje)
• Svjedodžbu završene škole ili diplomu završenog studija
• Svjedodžbu ili drugi dokument o završenome glazbenom obrazovanju (nije nužno).
• Domovnicu
• Mišljenje župnika ili nekog drugog svećenika (nije obvezatan uvjet).
Natječaj je otvoren 18. rujna 2019. godine i traje 30 dana.
Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.
Razredbeni ispit (Provjera) i konzultacijski razgovor s pristupnicima bit će organizirani 21. i 22. listopada 2019. (Institut za crkvenu glazbu KBF-a, u 17 sati). O rasporedu razredbenih ispita pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.
Detaljne informacije o Programu mogu se dobiti u Tajništvu studija, na sljedeće kontakte:
10000 Zagreb, Vlaška 38, 1. kat, soba 107
tel. (01) 4890 408 ili 4890 409, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati
putem e-pošte: tajnistvo.studija@kbf.hr

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Natječaj za upis na program cjeloživotnoga obrazovanja »Liturgijska glazbena kultura«
Vlaška 38, 10001 ZAGREB

ili donose osobno na Fakultet, Vlaška 38, Zagreb, od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati, 1. kat, soba 107, u roku iz Natječaja.

Dekan Fakulteta

Prof. dr. sc. Mario Cifrak

Liturgijska glazbena kultura 2019, Natjecaj