Stručni skup Dani crkvene glazbe na temu “Utjecaji crkvene glazbe na kršćansku kulturu” održat će se 22. listopada 2021. godine u prostorijama Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Vlaška 38.

Skup organiziraju Institut za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.

 

Prijave za stručni skup primaju se prijavom na aplikaciju AZOO za osobe u tom sustavu, a za sve ostale u Tajništvu Instituta za crkvenu glazbu do 20. listopada 2021. godine (el. pošta: icg@kbf.unizg.hr ili na tel.: 01/4890-411).

Plakat

Program