58. Teološko – pastoralni tjedan na temu “Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost”
bit će od 23. do 25. siječnja 2018.

Program predavanja