Dostupne su potpore za jednogodišnje međunarodne istraživačke projekte za istraživačke konzorcije koje čine istraživačke ustanove iz najmanje dvije različite zemlje, od kojih je barem jedna iz srednje i istočne Europe, a ostale ustanove iz iste ili ostalih regija koje pokriva Sveučilišna agencija za frankofoniju (Agence universitaire de la francophonie – AUF) .

Projekti se mogu ostvariti tijekom 12 mjeseci, od 1. svibnja 2021. do 30. travnja 2022.

Financijsku potporu osigurava AUF u najvećem iznosu do 10 000 eura, tj. do 80% ukupnog budžeta projekta. 

Potpore se mogu koristiti za istraživanje, diseminaciju te kraće mobilnosti sudionika.

Online prijave otvorene su do 14. ožujka 2021. godine.

Više informacija na: 
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-structures-de-recherche-et-innovation-en-europe-centrale-et-orientale-appel-regional-projets-2021/

 

Preuzeto s: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/auf-potpore-za-medunarodne-istrazivacke-projekte/ .